เกี่ยวกับ ” เอ บี ทอย ”

ขอต้อนรับท่านเข้าสู่ ” เอ บี ทอย ” ผู้ผลิตสินค้าสำหรับเด็กอันตั้งแต่ปี ค.ศ. 1992.
เรามีความมุ่งมั่นในหารออกแบบ และพัฒนา เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและกระตุ้นการเรียนรู้สำหรับเด็กอาทิเช่น รถสามล้อเด็กรถเด็กหัดเดินเปลโยกและอื่นๆ

การผลิตสินค้าของเรามุ่งหมายเพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตทั้งทางร่างกายสติปัญญาควบคู่ไปกับ การพัฒนาทางจิตใจพร้อมอารมณ์ของเด็กโดยการผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยควบคู่คุณภาพ

เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เราจึงให้ความสำคัญกับ ” ความปลอดภัย” เป็นอันดับหนึ่ง รวมถึง ” การสร้างสรรค์รอยยิ้ม ” แก่เด็กๆ

เราให้คำมั่นที่จะค้นคว้า และพัฒนาเพื่อให้บรรลุถึง” ความพึงพอใจของลูกค้า ” ทุกคน